Cute Variety Online

 
Happy 1800 DVD
น่ารักดอทคอม | หาเพื่อน Msn List | คลับคนน่ารัก | แชท ห้องคุย | กระดานสนทนา | อีการ์ด Ecard | ทอมดี้ น่ารัก | สมัครสมาชิกใหม่
 
 
 
Member
Profile ของ wirat
wirat
 
Level : 0
 
ส่งจดหมายถึง wirat IP-address : 222.123.119.22
SpeedTest

speedtest

พระพุทธเจ้าท่านฉันท์ มังสวิรัติ ท่านไม่ฉันท์ เนื้อสัตว์ แต่ท่านก็มิได้ห้ามฉันท์เนื้อสัตว์
พระพุทธเจ้าท่านฉันท์ มังสวิรัติ ท่านไม่ฉันท์ เนื้อสัตว์ แต่ท่านก็มิได้ห้ามฉันท์เนื้อสัตว์ เพราะอะไร
ธรรมนั้นเมื่อฝึกแล้วสิ่งวิเศษจะรู้ได้เฉพาะตน ใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ทำไมพระพุทธเจ้า
จึงไม่ฉันท์เนื้อสัตว์ แต่ก็ทรงมิได้ห้าม ไม่ให้ฉันท์ เนื้อสัตว์ เพราะพระพุทธเจ้าท่านเดินสายกลาง
ท่านรู้ว่ามนุษย์นั้น มีความเห็นแก่ตัว หาทางแก้ตัว เพื่อความสุขของตัวเอง มนุษย์นั้นจึงมีทั้งคนดีและคนเลว ปนกันไป บางครั้งท่านเคยเปรียบมนุษย์นั้นเป็นดั่งบัว4เหล่า

บางจำพวกนั้นมิอาจจะสอนได้เลยต้องปล่อยไปตามกรรม
1. พระพุทธเจ้า ให้ดำรงศีล5 ข้อที่1 ควรเว้นเสียจากฆ่าสัตว์ เท่านี้ท่านที่มีปัญญาน่าจะรู้ว่า พระพุทธเจ้าท่าน ท่านห้ามฆ่าสัตว์แต่ท่านใช้คำว่าควรเว้น เมื่อไม่ฆ่าสัตว์
แล้วจะเอาเนื้อสัตว์มาจากไหนกันแต่ที่ท่านมิได้ห้ามปรามครั้งพระเทวทัต จะบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะตัวมนุษย์นั้นมันมีสี่เหล่า มีทั้งที่สอนได้และสอนไม่ได้ ท่านให้คิดเอา

เอง เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหามาถกเถียงทะเลาะกันในภายหน้า ท่านนั้นมิห้ามคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ห้ามก็มีปัญหา ไม่ห้ามก็มีปัญหา ให้คิดเอาเอง ถึงสิ่งที่ถูกต้องที่สุด สังเกตุ

เรื่องอื่นๆพระเทวทัต ขออะไร พระพระพุทธเจ้า ไม่ห้าม หรือห้ามสักอย่าง ท่านให้ความอิสระกับทุกคน คิดเอาเองท่านใช้คำว่า ควรเว้น เสียจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ ควรเว้นเสียจากการ

เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น เท่านี้ท่านที่มีปัญญาควรรู้ได้ด้วยตนเอง จะให้พระองค์ มาบอกว่าสิ่งนั้นห้าม สิ่งนี้ไม่ห้าม นั้นไม่ได้ เพราะคนมีหลายจำพวก มีมิจฉาทิฐิ และไม่มี ท่านให้

คิดเอาเอง ท่านเพียงแต่แนะสิ่งที่ควรเป็นให้เท่านั้น ท่านอยากเป็นบัวเหล่าใดหรือถึงคิดเองไม่ได้จึงต้องให้พระองค์ประกาศเป็นกฎหรือ พระองค์ไม่ทำ เพราะจะเป็นการ

สร้างกำแพงแบ่งแยกแล้วมาทะเลาะกันซะเปล่าๆ พระองค์ทรงฉลาดและทำถูกต้องแล้ว ปล่อยให้คิดเอาเองไม่ดีกว่าหรือ มีคนใส่บาตร เอาเนื้อสัตว์มาใส่มาให้พระองค์

พระองค์ก็ทรงรับมิได้ว่ากล่าวสิ่งใด พระองค์ทรงใช้ปัญญาในการฉันท์ โดยไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ทรงฉันท์ในส่วนดีบริจาคในส่วนเลว ช่วงหลังๆก็จะรู้กันเองว่าพระองค์ไม่

ฉันท์เนื้อสัตว์ ซึ่งพระองค์มิได้บอกว่าฉันท์หรือไม่ฉันท์เนื้อสัตว์ให้ดูกันเอาเอง ซึ่งพระองค์ก็พร่ำสอน ควรเว้นนะ เสียจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นซะ ทำไมไม่ใช้ปัญญาคิดเอา

เอง จะต้องให้พระพุทธเจ้าบอกทุกเรื่องหรือ ตาบัวสี่เหล่า ลองคิดดูหากพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าให้กินเนื้อสัตว์ได้ แสดงว่า พระพุทธเจ้านั้นโกหกเรานะซิเพราะศีลข้อ1
พระองค์เป็นคนบอกเองว่า ให้ควรเว้นเสีย จากการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต แล้วพระองค์จะมาบอกให้กินได้นั้นแม้จะเห็นหรือไม่เห็นการฆ่าลองถามใจตัวเองดูก่อนว่าขั้นตอนนั้นก่อน

มาเป็นอาหารนั้นเป็นมายังไง จะมาบอกว่าเราไม่รู้เรากินได้ มันจะมายังไงเราไม่สน เรากินได้เราไม่รู้มันมาอย่างไรอาหารนี้ ถามใจตัวเองดูดังๆว่ามันเป็นไปได้หรือที่เราไม่รู้

หรือเราแกล้งไม่รู้ซะมากกว่า หาทางแก้ตัวเพื่อจะกินเค้าซะมากกว่า บางคนบอกว่าเอาทุกอย่างรวมกัน แล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไร เป็นไปได้หรือ ซักวันมีคนเอาของน่าเกลียดใส่

รวมคนไปให้เรากิน ทั้งที่เรารู้จะบอกว่าไม่รู้กินได้เราจะกินได้ไหม หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งชวนอ๊วก อาหารชั้นดีใส่รวมไปใครก็กินได้ไม่เห็นแปลกเลย ลองหยิบของชวนอ๊วกใส่รวม

ไปด้วยซิจะกินได้ไหม เราแยกออกนี่ว่าอะไรเป็นอะไรใช้ปัญญาคิดดู อย่าเอาแต่พึ่งพระพุทธเจ้า ว่าอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าใช้ได้จึงทำอันนี้ใช้ไม่ได้จึงไม่ทำบางอย่างคิดเอา

เองบ้างลองคิดถึงชีวิตเราซิเรารักชีวิตหรือเปล่าเรากลัวไหมหากมีคนถืออาวุธจะมาทำร้ายฆ่าเราเราจะกลัวไหม หรือคิดว่าชีวิตคนอื่นนั้นมีค่าน้อยกว่าเราเรามีค่ามากกว่าเรา

กินได้ไม่ผิด อะไร เรากลัวว่าถ้าเราไม่กินเราจะขาดสารอาหาร วัวควายช้างม้าตัวเบ่อเริ่มมันกินอะไรกันคิดถึงแต่จะเอาชีวิตคนอื่น มาเติมเป็นสารอาหารให้กับเรา แล้วชีวิต

เราหล่ะ เราอยากเป็นสารอาหารให้กับชีวิตคนอื่นหรือเปล่าใช้ปัญญาคิดเอาเองบ้างซิครับ ทุกคนมีหมดแหละ พระองค์ทรงแนะแนวทางให้เรา ใช้ปัญญา ไม่สร้างกำแพงใดๆ

ไม่มาแบ่งแยก คนกินได้ คนกินไม่ได้ คนไหนคิดได้ก็ไม่ต้องกิน คนไหนคิดไม่ได้ก็กินไป พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก ให้คิดเอาเอง ใช้ปัญญาเอาเอง ท่านฉลาด

และทำถูกแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาเถียงกันเรื่องนี้ไม่จบซักที คนที่เถียงกันทั้งสองฝ่ายนั่น ใช้ปัญญาหรือยัง เป็นบัวเหล่าใดหรือ พระพุทธเจ้าไม่เถียงทั้งสองฝ่าย ให้คิดเอาเอง

คำว่า ควรเว้นเสียจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คำนี้จะเว้นก็ได้ไม่เว้นก็ได้แล้วแต่ท่านจะหาคำใดมาลบล้างกันท่านให้ใช้ปัญญาคิดเอาเอง คิดเอาเอง สิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีคน

เราต้องคิดเป็น คนที่คิดไม่เป็น มีอยู่บัวเดียว ขนาดพุทธเจ้ายังกล่าวว่า ให้เป็นไปตามกรรมเถิด คนพวกนี้สอนไม่ได้ดอก คนไหนไม่กินเนื้อสัตว์ ผมขออนุโมทนาสาธุด้วย

คนไหนกินเนื้อสัตว์ก็กินไปเถิด ผมมิได้ว่าอะไร ก็ขอให้มีความสุขเช่นกัน เราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดปัญญาใครปัญญามัน ดังพระท่านว่า นานาจิตตัง ครับผม ทำดีใจ

เป็นสุขแค่นั้นพอ!!!Share |


เกมส์ทดสอบความรัก เกมทดสอบความรัก
เกมส์ทดสอบความรัก
เกมทดสอบความรัก
เกมส์ฝึกความจำ เกมส์ตัวตุ่น
เกมส์ฝึกความจำ
เกมส์ตัวตุ่น
เกมส์ben10
เกมส์ben10
เกมส์มนุษย์ลาวา
เกมส์นารูโตะ
เกมส์นารูโตะ ต่อสู้
โหลดนานนิ๊ด 4.5MB
แต่สนุกมาก

By : wirat    Date : 23 Dec 2010 10:56    แจ้งลบกระทู้ หมายเลข 440433 ( คนทั่วไปแจ้งลบ )    ลบกระทู้ เฉพาะ เจ้าของกระทู้เท่านั้น !! ( ลบกรณี Post ซ้ำ , ไม่ต้องการให้มีกระทู้นี้ในระบบ )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ wirat ตั้งกระทู้ 8 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ wirat ตั้ง 6 กระทู้ มีดังนี้
 466538   จิตนั้นมีมาก่อนโลก
 464863   โลกุตระนิพพานเอาจิตเข้าไปไม่ได้
 464788   เรื่องการไปนิพพาน
 440433   พระพุทธเจ้าท่านฉันท์ มังสวิรัติ ท่านไม่ฉันท์ เนื้อสัตว์ แต่ท่านก็มิได้ห้ามฉันท์เนื้อสัตว์
 438103   นิยาม อดีต ปัจจุบัน อนาคต คืออะไร
 435368   จิตรักษาเอดส์
เปิดดู กระทู้อื่นๆ ที่ wirat เข้าร่วมตอบ ( ในกระดานข่าวทั้งหมด )

 
แนะนำ เว็บไซด์ ในเครือ น่ารักดอทคอม
@ โฆษณา ปรับแต่งมือถือ !!! : Truetone Karaoke Poly Karaoke Truetone PolyRingtone Mobile Wallpaper Mobile Theme Mobile Animation Vdo Clip Sound Clip Mobile Game My Wallpaper
@ รู้ไว้ จะได้ไม่ตกยุค Top 50 อันดับเพลงฮิตติดชาร์ท ทุกค่ายเพลง ทุกศิลปิน ( 50 TOP Chart ) ไม่ว่าจะ GMM Grammy , RS , BMG , EMI , Sony Music รวมไว้ที่นี่ !!! Update รายสัปดาห์ !!!
@ Magnet Fever แม็กเน็ต ฟีเวอร์ เว็บของสะสม Magnet ( แผ่นแม่เหล็ก Mini Poster ) ของภาพยนตร์ไทย และ ภาพยนตร์ต่างประเทศ เน้นของ SF CINEMA
@ Krabi Koh Samui Pattaya Phuket Bangkok Thailand Hotels Reservation and Thailand Hotels Directory
@ โฆษณา บ้านทอมดี้ บอร์ด คุยกัน ประสา หญิงรักหญิง นิทาน เรื่องสั้น อิโรติก บทกวี กลอน
@ โฆษณา ดูดวง เลข 7 ตัว 9 ฐาน ตรวจดวงชะตา อัตราค่าบริการ ดวงละ 200 บาท ต่อ 30 นาที สนใจ Click อ่านรายละเอียด


ความคิดเห็นตามปี : [ ปี 2553 ]   [ ปี 2554 ]   [ ปี 2555 เป็นต้นไป ]  
หน้านี้ แสดง ความคิดเห็นตั้งแต่ปี พศ. 2555 ( คศ. 2012 ) เป็นต้นไป เท่านั้น !ขอเชิญร่วมตอบกระทู้
ความคิดเห็น
โดย
Member ID
** เฉพาะสมาชิกระบุ ID (ตัวเลข)
Password** เฉพาะสมาชิก => [[ สมัครสมาชิก Click!! ]]
ยิ้ม บึ้ง อาย smile blue shy นอน แว่นกันแดด supergrin embarass ตาย cool clown pukey
eek sarcblink smokin reallymad confused crying lol yawn devil tongue aysmile tasty grazy
คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

มารยาทในการใช้งาน Webboard'
คำเตือน !!
1. การ Post ข้อความ ที่เป็น การรบกวน ความเป็นส่วนตัว การสบประมาท ดูหมิ่น หยาบคาย อนาจาร ซึ่งรุกรานต่อความเป็นส่วนตัว เป็นภัยต่อผู้อื่นบนเว็บไซต์ มีความผิดทางกฎหมาย
2. เพื่อความปลอดภัย และ ความเป็นส่วนตัว โปรดหลีกเลี่ยง การลงเบอร์โทร ชื่อ-สกุล จริง ในการ Post ข้อความ แนะนำ ให้ติดต่อกันทาง Email ตรง !! จะดีกว่านะ !!
[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

ผู้สนับสนุน : ร้านดอกไม้ | หาเพื่อน | เกมส์จับคู่ผลไม้ | ดารา | ดูดวง | โทรศัทพ์มือถือ
Bangkok Hotels | MMS | HIV AIDS | Wallpaper | Directory | Barbie | Lady | CheckDomain
games เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์มาริโอ เกมส์ทำอาหาร เกมส์ปลูกผัก game | เพลง | รถยนต์มือสอง
รหัสไปรษณีย์ | รถมือสอง | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | เกมส์เต้น
หางาน งาน งานราชการ | เกาะช้าง กาญจนบุรี | เกมส์บีบสิว | ดูหนัง | เกมส์จับคู่ | เกมส์บุรุษพยาบาล
หางานสุโขทัย | หางานจันทบุรี | หางานลำปาง | หางานกรุงเทพ | หางานเชียงราย | ฟุตบอล | Meetang


Copyright © Since Feb 2004 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha